Ručná sadrová stierka:
STYROBOND SW 0-10mm Super Biela

Stavebniny a realizácie SZ+J s.r.o pripravila pre farby laky a stavebniny špeciálnu ponuku s produktom STYRO-BOND SW 0-10 Super biela. Naším VO odberateľom poskytujeme špeciálne ceny a obchodné podmienky pre ďalší maloobchodný predaj.

Naše autá robia aj rozvoz tovaru na Slovensku. Slovenské etikety sú distribuované s tovarom a karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie.

Pre viac informácií nám zavolajte na číslo 0905 147 767, alebo napíšte na mail info@bauintex.sk

Popis výrobku

Balenie:

5kg / vrece 220ks / pal = 1100kg

20kg / vrece 54ks / pal = 1080kg

Technické údaje

Doba zrenia: cca. 5 minút
Spracovateľnosť: 50-70 minút
Priľnavosť: 0,2 N/mm2
Max. hrúbka vrstvy: V jednej vrstve 10mm

Miesto pôvodu:

Podmienky na použitie

Teploty od +5°C do + 25°C
Doba použiteľnosti: V neotvorenom balení 12 mesiacov od dátumu výroby (po otvorení obal starostlivo uzatvorte, umiestnite ho do uzatvárateľného plastového vreca).

Dátum výroby:

Na bočnej strane vreca.

Spotreba materiálu:

0,8 – 1 kg /m2/1mm

Ručná sadrová stierka: STYROBOND SW 0-10mm Super Biela

Popis výrobku:

Stierka patrí do novej generácie stierok. Sadrová stierka je vhodná na interiérové použitie s extra jemným zrnom, s vysokou belosťou a použiteľná v hrúbke 0 – 10 mm. Podľa chemického zloženia sa jedná o dihydrát síranu vápenatého, ktorý umožňuje nanesenie vo veľmi tenkej vrstve s možnosťou vyhladenia až do 0 mm. Vysokokvalitnú sadrovú stierku je možné použiť na nové, ale aj staré steny - povrchy, stropy, betón, porobetón, tehly a už omietnuté plochy. Stierka je výborná na vyplnenie špár medzi sadrokartónovými tabuľami. Je vhodná na opravy poškodených omietnutých plôch, trhlín a dier po vŕtaní.

STYRO-BOND® SW sadrová stierka 0-10 mm je v suchom prostredí použiteľná aj ako omietka. Vystierkovaná plocha je po úplnom vysušení snehobiela, bez trhlín, prasklín, dá sa ľahko brúsiť, maľovať a tapetovať. Stierka je použiteľná aj ako univerzálna základná úprava pri vysoko savých podkladoch, kde potrebujeme zvýšiť priľnavosť.

Oblasť použitia:

Vysoko kvalitný tmel určený na tmelenie nových i starých stien, stopov, ďalej na lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie betónových, pórobetónových a tehlových povrchov alebo omietkových vrstiev. Výborne sa hodí na stierkovanie povrchov a tmelenie škár sadrokartónových dosiek pri použití armovacej pásky. Hodí sa tiež na vyrovnávanie povrchov, na opravu trhlín a prasklín v omietke k uzavretiu dier po hmoždinkách alebo iných dier v stene. Sadrový tmel STYRO-BOND je možné použiť v suchých miestach aj ako stierkovú hmotu na vytváranie tenkých vrstiev hrúbky 0-10mm. Po nanesení stierky na stenovú plochu a po jej úplnom vyschnutí sa povrch stane primerane tvrdý, bez prasklín, ktorý možno prebrúsiť, vymaľovať alebo vytapetovať.

Predbežná úprava povrchu:

Povrch steny na ktorú sa stierka nanáša musí byť pevný, suchý (max. 3% vlhkosti), očistený od prachu, mastných škvŕn a iných nečistôt. Zvýšenie priľnavosti a zjednotenie nasiakavosti natieraných povrchov silne absorbujúcich vlhkosť dosiahneme hĺbkovým penetračným náterom.

Odporučenie:

Používať len čisté nádoby a náradie.

Spracovanie:

Po príprave základnej plochy nalejte do nádoby na 1kg tmelu cca 0,45 litra vody a za stáleho miešania (ručnou elektrickou miešačkou pri nízkych otáčkach) postupne prisypávajte obsah vreca a miešajte, kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Miešanie je možné vykonávať aj špachtľou alebo murárskou lyžicou. Po cca 5 minútach zrenia hmotu znova premiešame a potom hmotu nanášame na povrch murárskou lyžicou, ktorou stierku zahladíme. Na povrch je možné počas jednej hodiny viackrát aplikovať stierku. Prvou vrstvou sa opravia väčšie praskliny a nerovnosti. Nanesením druhej vrstvy sa už získa hladký povrch. Po vyschnutí môžeme plochu podľa potreby prebrúsiť. Ďalšie pracovné fázy (maľovanie, tapetovanie) vykonávajte až po dostatočnom vyschnutí hmoty. Neodporúča sa používať tmel v teplotách do +5°C. Tmel získa konečnú bielu farbu až po úplnom vyschnutí.

Skladovanie:

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Cech maliarov

Cech maliarov sa zúčastnil medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco 2013, kde bola odprezentovaná novinka na trhu
STYROBOND SW 0-10mm.

SZ+J s.r.o.Sídlo: Dolná 126, Kolárovo, 946 03

SZ+J s.r.o.Prevádzka: Studená strana 48, Kolárovo

Zavolajte nám... Tel.: 035 / 777 87 26
Mobil: 0905 147 767

phpinfo()
PHP logo

PHP Version 5.5.38


System Linux c-php55.dw044.nameserver.sk 3.10.0-1062.12.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Feb 4 23:02:59 UTC 2020 x86_64
Build Date Apr 23 2023 02:44:53
Configure Command './configure' '--enable-option-checking=fatal' '--with-config-file-path=/usr/local/etc/php' '--with-config-file-scan-dir=/usr/local/etc/php/conf.d' '--enable-fpm' '--with-fpm-user=www-data' '--with-fpm-group=www-data' '--disable-cgi' '--with-mhash' '--with-mysql=/usr' '--with-mysqli=/usr/bin/mysql_config' '--with-pdo-mysql=/usr/bin/mysql_config' '--with-curl' '--with-libedit' '--with-openssl' '--with-readline' '--with-recode' '--with-zlib'
Server API FPM/FastCGI
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /usr/local/etc/php
Loaded Configuration File /usr/local/etc/php/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /usr/local/etc/php/conf.d
Additional .ini files parsed /usr/local/etc/php/conf.d/999custom.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-bcmath.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-bz2.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-calendar.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-exif.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-ftp.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-gd.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-gettext.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-imagick.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-imap.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-intl.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-ioncube.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-mbstring.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-mcrypt.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-memcache.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-memcached.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-mssql.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-opcache.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-pdo_dblib.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-pdo_firebird.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-pdo_pgsql.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-pgsql.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-soap.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-ssh2.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-sysvmsg.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-tidy.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-wddx.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xsl.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-zip.ini
PHP API 20121113
PHP Extension 20121212
Zend Extension 220121212
Zend Extension Build API220121212,NTS
PHP Extension Build API20121212,NTS
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Signal Handling disabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support provided by mbstring
IPv6 Support enabled
DTrace Support disabled
Registered PHP Streamshttps, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, ssh2.shell, ssh2.exec, ssh2.tunnel, ssh2.scp, ssh2.sftp, zip
Registered Stream Socket Transportstcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls
Registered Stream Filterszlib.*, convert.iconv.*, bzip2.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, mcrypt.*, mdecrypt.*

Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v10.3.2, Copyright (c) 2002-2018, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies


Configuration

bcmath

BCMath support enabled

DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

php-fpm active

DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.error_headerno valueno value
fastcgi.logging11
fpm.configno valueno value

Core

PHP Version 5.5.38

DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
always_populate_raw_post_dataOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
asp_tagsOffOff
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetno valueno value
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsopcache_get_status, pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,passthruopcache_get_status, pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,passthru
display_errorsOffOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_log/home/html/styrobond.sk/logs/php.log/home/html/styrobond.sk/logs/php.log
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting2354323543
exit_on_timeoutOffOff
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212
file_uploadsOnOn
highlight.comment#FF8000#FF8000
highlight.default#0000BB#0000BB
highlight.html#000000#000000
highlight.keyword#007700#007700
highlight.string#DD0000#DD0000
html_errorsOffOff
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOnOn
include_path.:/usr/local/lib/php.:/usr/local/lib/php
log_errorsOnOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time9090
max_file_uploads4040
max_input_nesting_level6464
max_input_time9090
max_input_vars10001000
memory_limit256M256M
open_basedir/home/html/styrobond.sk:/home/clients/styrobond.sk:/tmp:/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/local/lib/php/pear:/hosting/styrobond.skno value
output_buffering40964096
output_handlerno valueno value
post_max_size256M256M
precision1414
realpath_cache_size2M2M
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t/usr/sbin/sendmail -t
serialize_precision1717
short_open_tagOnOn
SMTP127.0.0.1127.0.0.1
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize256M256M
upload_tmp_dir/home/html/styrobond.sk/tmp/home/html/styrobond.sk/tmp
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.38.0
Age 3
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate No
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO Yes
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP Yes
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtmp, rtsp, scp, sftp, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-pc-linux-gnu
SSL Version OpenSSL/1.0.1t
ZLib Version 1.2.8
libSSH Version libssh2/1.4.3

date

date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 2015.5
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Bratislava

DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/BratislavaEurope/Bratislava

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.1
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

ereg

Regex Library Bundled library enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id: 74b652b3ebe78882b8006d49c17cac029fe8a5d0 $
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF

DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: fbeb8bbbf6cc97f568996dac46e13e48e2907326 $

DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.5.2
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.2.50
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled

DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning00

gettext

GetText Support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv164 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.19

DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingISO-8859-1ISO-8859-1
iconv.internal_encodingISO-8859-1ISO-8859-1
iconv.output_encodingISO-8859-1ISO-8859-1

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.7.0
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel
Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 6.8.9-9 Q16 x86_64 2019-12-29 http://www.imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 6.8.9-9 Q16 x86_64 2019-12-29 http://www.imagemagick.org
ImageMagick copyright Copyright (C) 1999-2014 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 2019-12-29
ImageMagick number of supported formats: 215
ImageMagick supported formats 3FR, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BIE, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DJVU, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FITS, FRACTAL, FTS, G3, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GROUP4, GV, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, ICB, ICO, ICON, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, JBG, JBIG, JNG, JNX, JPEG, JPG, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, YCbCr, YCbCrA, YUV

DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.allow_zero_dimension_images00
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00
imagick.set_single_thread11
imagick.shutdown_sleep_count1010
imagick.skip_version_check00

imap

IMAP c-Client Version 2007f
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

intl

Internationalization supportenabled
version 1.1.0
ICU version 52.1
ICU Data version 52.1

DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

json

json support enabled
json version 1.2.1

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.1
libXML Loaded Version 20901
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2

mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.2

DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputpasspass
mbstring.http_outputpasspass
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream

DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

memcache

memcache supportenabled
Active persistent connections 0
Version 2.2.7
Revision $Revision: 327750 $

DirectiveLocal ValueMaster Value
memcache.allow_failover11
memcache.chunk_size81928192
memcache.default_port1121111211
memcache.default_timeout_ms10001000
memcache.hash_functioncrc32crc32
memcache.hash_strategystandardstandard
memcache.max_failover_attempts2020

memcached

memcached supportenabled
Version 2.2.0
libmemcached version 1.0.18
SASL support yes
Session support yes
igbinary support no
json support no
msgpack support no

DirectiveLocal ValueMaster Value
memcached.compression_factor1.31.3
memcached.compression_threshold20002000
memcached.compression_typefastlzfastlz
memcached.serializerphpphp
memcached.sess_binary00
memcached.sess_connect_timeout10001000
memcached.sess_consistent_hash00
memcached.sess_lock_expire00
memcached.sess_lock_max_wait00
memcached.sess_lock_wait150000150000
memcached.sess_locking11
memcached.sess_number_of_replicas00
memcached.sess_prefixmemc.sess.key.memc.sess.key.
memcached.sess_randomize_replica_read00
memcached.sess_remove_failed00
memcached.sess_sasl_passwordno valueno value
memcached.sess_sasl_usernameno valueno value
memcached.store_retry_count22
memcached.use_sasl00

mhash

MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

mssql

MSSQL Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Library version FreeTDS

DirectiveLocal ValueMaster Value
mssql.allow_persistentOffOff
mssql.batchsize00
mssql.charsetno valueno value
mssql.compatability_modeOffOff
mssql.compatibility_modeOffOff
mssql.connect_timeout55
mssql.datetimeconvertOnOn
mssql.max_linksUnlimitedUnlimited
mssql.max_persistentUnlimitedUnlimited
mssql.max_procsUnlimitedUnlimited
mssql.min_error_severity1010
mssql.min_message_severity1010
mssql.secure_connectionOffOff
mssql.textlimitServer defaultServer default
mssql.textsizeServer defaultServer default
mssql.timeout6060

mysql

MySQL Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 5.5.62
MYSQL_MODULE_TYPE external
MYSQL_SOCKET /var/run/mysqld/mysqld.sock
MYSQL_INCLUDE -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lmysqlclient

DirectiveLocal ValueMaster Value
mysql.allow_local_infileOnOn
mysql.allow_persistentOffOff
mysql.connect_timeout6060
mysql.default_hostlocalhostlocalhost
mysql.default_passwordno valueno value
mysql.default_port33063306
mysql.default_socket/mariadb/db.sock/mariadb/db.sock
mysql.default_userno valueno value
mysql.max_linksUnlimitedUnlimited
mysql.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysql.trace_modeOffOff

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version 5.5.62
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
Client API header version 5.5.62
MYSQLI_SOCKET /var/run/mysqld/mysqld.sock

DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOffOff
mysqli.default_hostlocalhostlocalhost
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socket/mariadb/db.sock/mariadb/db.sock
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.38 2015-11-23

DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql, sqlite, dblib, firebird, pgsql

pdo_dblib

PDO Driver for FreeTDS/Sybase DB-libenabled
Flavour freetds

PDO_Firebird

PDO Driver for Firebirdenabled

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version 5.5.62

DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/mariadb/db.sock/mariadb/db.sock

pdo_pgsql

PDO Driver for PostgreSQLenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.4.26
Module version 1.0.2
Revision $Id: af568c8ae63693bc2b766337bd4731078e62f9b4 $

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.8.10.2

pgsql

PostgreSQL Supportenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.4.26
PostgreSQL(libpq) PostgreSQL 9.4.26 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.9.2-10+deb8u2) 4.9.2, 64-bit
Multibyte character support enabled
SSL support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0

DirectiveLocal ValueMaster Value
pgsql.allow_persistentOffOff
pgsql.auto_reset_persistentOffOff
pgsql.ignore_noticeOffOff
pgsql.log_noticeOffOff
pgsql.max_linksUnlimitedUnlimited
pgsql.max_persistentUnlimitedUnlimited

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 17b0affd86ff751cb8e6046d04d91435b53fc6b8 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled

Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.

DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

Revision $Id: 5d20de77687b7d961b15450873fa23b9e64a136a $

readline

Readline Supportenabled
Readline library EditLine wrapper

DirectiveLocal ValueMaster Value
cli.pagerno valueno value
cli.prompt\b \> \b \> 

recode

Recode Support enabled
Revision $Id: d95ffdf43fdab6078875dc99d333da459d8d8cd6 $

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: dc76d2fe0f3e9c327c1d4ca617d94e26c7fae98d $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user memcache memcached
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx

DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOffOff
session.cookie_lifetime00
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.entropy_file/dev/urandom/dev/urandom
session.entropy_length00
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime14401440
session.gc_probability11
session.hash_bits_per_character55
session.hash_function00
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/var/lib/php5/sessions/var/lib/php5/sessions
session.serialize_handlerphpphp
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOffOff
session.use_trans_sid00

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: 6b8e23a01a85046737ef7d31346da5164505c179 $
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled

DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/home/html/styrobond.sk/tmp/home/html/styrobond.sk/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 0.7-dev
SQLite Library 3.8.10.2

DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

ssh2

SSH2 supportenabled
extension version 0.13
libssh2 version 1.4.3
banner SSH-2.0-libssh2_1.4.3

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t

DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentrya=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled
Revision $Id: 1e821e8a0cbb868efec453560ba303e04f3a1db2 $

tidy

Tidy supportenabled
libTidy Release 25 March 2009
Extension Version 2.0 ($Id: e066a98a414c7f79f89f697c19c4336c61bc617b $)

DirectiveLocal ValueMaster Value
tidy.clean_outputno valueno value
tidy.default_configno valueno value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.1

xmlreader

XMLReader enabled

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.28
libxslt compiled against libxml Version 2.9.1
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.28

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 537294
Cache misses 185686
Used memory 67108768
Free memory 96
Wasted memory 0
Interned Strings Used memory 4194296
Interned Strings Free memory 8
Cached scripts 746
Cached keys 868
Max keys 3907
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 0

DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filenameno valueno value
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.fast_shutdown00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.inherited_hackOnOn
opcache.interned_strings_buffer44
opcache.load_comments11
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files20002000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption6464
opcache.optimization_level0xFFFFFFFF0xFFFFFFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Extension Version $Id: 57d060f4ff33b65935fb35c9950c3b3979486d58 $
Zip version 1.11.0
Libzip version 0.10.1

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.8
Linked Version 1.2.8

DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name
ionCube Loader

Environment

VariableValue
LD_PRELOAD /lib/seclib.so
TMP /home/html/styrobond.sk/tmp
TMPDIR /home/html/styrobond.sk/tmp
TEMP /home/html/styrobond.sk/tmp
PATH /home/phpbin:/usr/local/bin:/usr/bin

PHP Variables

VariableValue
_SERVER["LD_PRELOAD"]/lib/seclib.so
_SERVER["TMP"]/home/html/styrobond.sk/tmp
_SERVER["TMPDIR"]/home/html/styrobond.sk/tmp
_SERVER["TEMP"]/home/html/styrobond.sk/tmp
_SERVER["PATH"]/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
_SERVER["FCGI_ROLE"]RESPONDER
_SERVER["HTTP_CONNECTION"]upgrade
_SERVER["HTTP_HOST"]styrobond.sk
_SERVER["HTTP_X_REAL_IP"]35.172.164.32
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]35.172.164.32
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]http
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_HOST"]styrobond.sk
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PORT"]80
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
_SERVER["HTTP_ACCEPT"]text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]en-US,en;q=0.5
_SERVER["HTTP_IF_MODIFIED_SINCE"]Sun, 29 May 2022 11:49:35 GMT
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]br,gzip
_SERVER["SERVER_SIGNATURE"]no value
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"]Apache
_SERVER["SERVER_NAME"]styrobond.sk
_SERVER["SERVER_ADDR"]172.16.1.100
_SERVER["SERVER_PORT"]80
_SERVER["REMOTE_ADDR"]35.172.164.32
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]/home/html/styrobond.sk/public_html/
_SERVER["REQUEST_SCHEME"]http
_SERVER["CONTEXT_PREFIX"]no value
_SERVER["CONTEXT_DOCUMENT_ROOT"]/home/html/styrobond.sk/public_html/
_SERVER["SERVER_ADMIN"][no address given]
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]/home/html/styrobond.sk/public_html/styro/index.php
_SERVER["REMOTE_PORT"]38604
_SERVER["GEOIP_ADDR"]35.172.164.32
_SERVER["GEOIP_CONTINENT_CODE"]NA
_SERVER["GEOIP_COUNTRY_CODE"]US
_SERVER["GEOIP_COUNTRY_NAME"]United States
_SERVER["TMP_DIR"]/home/html/styrobond.sk/tmp
_SERVER["proxy-nokeepalive"]1
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"]CGI/1.1
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]HTTP/1.1
_SERVER["REQUEST_METHOD"]GET
_SERVER["QUERY_STRING"]no value
_SERVER["REQUEST_URI"]/styro/
_SERVER["SCRIPT_NAME"]/styro/index.php
_SERVER["PHP_SELF"]/styro/index.php
_SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"]1686371131.9984
_SERVER["REQUEST_TIME"]1686371131


PHP Credits

PHP Group
Thies C. Arntzen, Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Sam Ruby, Sascha Schumann, Zeev Suraski, Jim Winstead, Andrei Zmievski

Language Design & Concept
Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Marcus Boerger

PHP Authors
ContributionAuthors
Zend Scripting Language Engine Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Marcus Boerger, Dmitry Stogov
Extension Module API Andi Gutmans, Zeev Suraski, Andrei Zmievski
UNIX Build and Modularization Stig Bakken, Sascha Schumann, Jani Taskinen
Windows Port Shane Caraveo, Zeev Suraski, Wez Furlong, Pierre-Alain Joye
Server API (SAPI) Abstraction Layer Andi Gutmans, Shane Caraveo, Zeev Suraski
Streams Abstraction Layer Wez Furlong, Sara Golemon
PHP Data Objects Layer Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
Output Handler Zeev Suraski, Thies C. Arntzen, Marcus Boerger, Michael Wallner

SAPI Modules
ContributionAuthors
AOLserver Sascha Schumann
Apache 1.3 (apache_hooks) Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Stig Bakken, David Sklar, George Schlossnagle, Lukas Schroeder
Apache 1.3 Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Stig Bakken, David Sklar
Apache 2.0 Filter Sascha Schumann, Aaron Bannert
Apache 2.0 Handler Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
Caudium / Roxen David Hedbor
CGI / FastCGI Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
CLI Edin Kadribasic, Marcus Boerger, Johannes Schlueter, Moriyoshi Koizumi, Xinchen Hui
Continuity Alex Leigh (based on nsapi code)
Embed Edin Kadribasic
FastCGI Process Manager Andrei Nigmatulin, dreamcat4, Antony Dovgal, Jerome Loyet
ISAPI Andi Gutmans, Zeev Suraski
litespeed George Wang
NSAPI Jayakumar Muthukumarasamy, Uwe Schindler
phttpd Thies C. Arntzen
pi3web Holger Zimmermann
Sendmail Milter Harald Radi
thttpd Sascha Schumann
tux Sascha Schumann
WebJames Alex Waugh

Module Authors
ModuleAuthors
BC Math Andi Gutmans
Bzip2 Sterling Hughes
Calendar Shane Caraveo, Colin Viebrock, Hartmut Holzgraefe, Wez Furlong
COM and .Net Wez Furlong
ctype Hartmut Holzgraefe
cURL Sterling Hughes
Date/Time Support Derick Rethans
DB-LIB (MS SQL, Sybase) Wez Furlong, Frank M. Kromann
DBA Sascha Schumann, Marcus Boerger
DOM Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger
enchant Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
ereg Rasmus Lerdorf, Jim Winstead, Jaakko Hyvätti
EXIF Rasmus Lerdorf, Marcus Boerger
fileinfo Ilia Alshanetsky, Pierre Alain Joye, Scott MacVicar, Derick Rethans
Firebird/InterBase driver for PDO Ard Biesheuvel
FTP Stefan Esser, Andrew Skalski
GD imaging Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Jim Winstead, Jouni Ahto, Ilia Alshanetsky, Pierre-Alain Joye, Marcus Boerger
GetText Alex Plotnick
GNU GMP support Stanislav Malyshev
Iconv Rui Hirokawa, Stig Bakken, Moriyoshi Koizumi
IMAP Rex Logan, Mark Musone, Brian Wang, Kaj-Michael Lang, Antoni Pamies Olive, Rasmus Lerdorf, Andrew Skalski, Chuck Hagenbuch, Daniel R Kalowsky
Input Filter Rasmus Lerdorf, Derick Rethans, Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
InterBase Jouni Ahto, Andrew Avdeev, Ard Biesheuvel
Internationalization Ed Batutis, Vladimir Iordanov, Dmitry Lakhtyuk, Stanislav Malyshev, Vadim Savchuk, Kirti Velankar
JSON Omar Kilani, Scott MacVicar
LDAP Amitay Isaacs, Eric Warnke, Rasmus Lerdorf, Gerrit Thomson, Stig Venaas
LIBXML Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger, Wez Furlong, Shane Caraveo
mcrypt Sascha Schumann, Derick Rethans
MS SQL Frank M. Kromann
Multibyte String Functions Tsukada Takuya, Rui Hirokawa
MySQL driver for PDO George Schlossnagle, Wez Furlong, Ilia Alshanetsky, Johannes Schlueter
MySQL Zeev Suraski, Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov
MySQLi Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov, Ulf Wendel
MySQLnd Andrey Hristov, Ulf Wendel, Georg Richter, Johannes Schlüter
OCI8 Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Andy Sautins, David Benson, Maxim Maletsky, Harald Radi, Antony Dovgal, Andi Gutmans, Wez Furlong, Christopher Jones, Oracle Corporation
ODBC driver for PDO Wez Furlong
ODBC Stig Bakken, Andreas Karajannis, Frank M. Kromann, Daniel R. Kalowsky
OpenSSL Stig Venaas, Wez Furlong, Sascha Kettler, Scott MacVicar
Oracle (OCI) driver for PDO Wez Furlong
pcntl Jason Greene, Arnaud Le Blanc
Perl Compatible Regexps Andrei Zmievski
PHP Archive Gregory Beaver, Marcus Boerger
PHP Data Objects Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
PHP hash Sara Golemon, Rasmus Lerdorf, Stefan Esser, Michael Wallner, Scott MacVicar
Posix Kristian Koehntopp
PostgreSQL driver for PDO Edin Kadribasic, Ilia Alshanetsky
PostgreSQL Jouni Ahto, Zeev Suraski, Yasuo Ohgaki, Chris Kings-Lynne
Pspell Vlad Krupin
Readline Thies C. Arntzen
Recode Kristian Koehntopp
Reflection Marcus Boerger, Timm Friebe, George Schlossnagle, Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
Sessions Sascha Schumann, Andrei Zmievski
Shared Memory Operations Slava Poliakov, Ilia Alshanetsky
SimpleXML Sterling Hughes, Marcus Boerger, Rob Richards
SNMP Rasmus Lerdorf, Harrie Hazewinkel, Mike Jackson, Steven Lawrance, Johann Hanne, Boris Lytochkin
SOAP Brad Lafountain, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
Sockets Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
SPL Marcus Boerger, Etienne Kneuss
SQLite 3.x driver for PDO Wez Furlong
SQLite3 Scott MacVicar, Ilia Alshanetsky, Brad Dewar
Sybase-CT Zeev Suraski, Tom May, Timm Friebe
System V Message based IPC Wez Furlong
System V Semaphores Tom May
System V Shared Memory Christian Cartus
tidy John Coggeshall, Ilia Alshanetsky
tokenizer Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
WDDX Andrei Zmievski
XML Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Sterling Hughes
XMLReader Rob Richards
xmlrpc Dan Libby
XMLWriter Rob Richards, Pierre-Alain Joye
XSL Christian Stocker, Rob Richards
Zip Pierre-Alain Joye
Zlib Rasmus Lerdorf, Stefan Roehrich, Zeev Suraski, Jade Nicoletti, Michael Wallner

PHP Documentation
Authors Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Georg Richter, Damien Seguy, Jakub Vrana
Editor Philip Olson
User Note Maintainers Daniel P. Brown, Thiago Henrique Pojda
Other Contributors Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.

PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Jani Taskinen, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra

Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen
Event Maintainers Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure Daniel P. Brown
Windows Infrastructure Alex Schoenmaker

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.


1